بخش کشاورزی به جهت تأثیر فراگیری که می‌تواند در کلیه زمینه‏‌ها‏‏‏ی یاد شده داشته باشد از جایگاه مهمی برخوردار است. ایـن امر ضرورت داشتن توجه خاص و حمایت کارآمد دولت از بخش مذکور را در جهت توسعه آن و انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید آشکار می‌سازد.

نقش و اهمیت کشاورزی در اقتصاد جهان
دستیابی به رشد پایدار کـشاورزی از جملـه مـسائل اساسـی اسـت کـه دولت‌هـا و کشورهای با درآمد پایین و متوسط با آن مواجه‏ می‏‏‌باشند. ایجاد چنین رشدی به تمایل دولت‌ها در زمینه فقرزدایی، ضرورت ساماندهی عرضـه غـذای کـافی و توجـه بـه نقـش کلیدی که بخش کشاورزی می‌توانـد در توسـعه فراگیـر اقتـصادی کـشورها ایفـا نمایـد بستگی دارد.

در حال حاضر عرضه غذا در جهان به یک بحران در کشاورزی تبدیل شده است. برخی از دلایل ایجاد چنین پدیدهای عبارتند از:

الف) رشد جمعیت و درآمد سرانه در کشورهای تازه صنعتی شده و کشورهای پرجمعیت و نیز وضعیت نگران کننده کشورهای کـم درآمـد (کـه عمـدتا بـا کمبـود غـذا روبـه‌رو هستند) موجب افزایش تقاضای غذا و افزون شدن آن بر عرضه جهانی غذا گردیده و بـر موجودی و قیمت‌‏های جاری مواد غذایی تأثیرگذاشته است.

ب) میزان عرضه و قیمت‌های جاری مواد غذایی در حدی است که شمار زیادی از مـردم فقیر از رژیم‌های غذایی مناسبی برخوردار نیستند.

ج) باوجود پیشرفت‌های فناوری طی چند دهه گذشته که توانست محدودیت‌های عرضه را برطرف نماید و تولید اقلام مهم غذایی را افزایش دهد، اما این فناوری‏‌ها با شرایط تولید تمامی محصولات سازگار نبوده‌اند. بعلاوه درمورد برخی کالاهای اساسی، فن‌آوری‏های تولید، محصول را به حد تولید بالقوه نزدیک کرده است (مقارن با دور نخست انقلاب سبز در آسیا). ‏بدین ترتیب از طریق فناوری‏‌های موجود امکان رشد تولید و بهره‌وری کاهش یافته است.

سرمایه‌گذاری خطرپذیر در بخش کشاورزی
بخش فناوری کشاورزی در سال‌های اخیر توجه زیادی را از جانب سرمایه‌گذاران به خود جلب نموده و سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر انجام‌شده در این زمینه رشد قابل‌ملاحظه‌ای را داشته است. سرمایه‌گذاران مخاطره پذیر به‌طور قابل‌ ملاحظه‌ای به سمت فنّاوری و نوآوری‌هایی که به محصولات کشاورزی در مقیاس وسیع، پایدار و قابل پیش‌بینی که قبلاً به‌عنوان یک بخش غیر قابل پیش‌بینی با بازارهای غیر معتبر شناخته می‌شد، جذب شده‌اند(KPMG,2018).

سال ۲۰۱۸ سالی بسیار ویژه برای سرمایه‌گذاری خطرپذیر در زمینه تکنولوژی کشاورزی بود، در این سال بیش از ۱.۷ میلیارد دلار در زمینه فناوری کشاورزی صورت گرفته است. عمده سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در شرکت‌هایی چون جینگو بیوورک ، ایندیگو اگرو و فارمرز بیزنس نتورک صورت پذیرفته است. در سال ۲۰۱۹ نیز این حرکت با بیش از ۶۰۰ میلیون سرمایه‌گذاری در ۱۰۵ پروژه (در ۳ ماهه اول سال) ادامه‌دار بوده است.

فناوری‌های جدید به سرمایه‌گذاران این اجازه را می‌دهد که سرمایه‌گذاری کنند
کشاورزی به‌عنوان مقصدی برای سرمایه‌گذاری خطرپذیر تبدیل‌ شده است، چرا که پیشرفت‌های چشم‌گیری در بخش فنّاوری کشاورزی که کشاورزان را قادر به‌ پیش بینی بهتر، مدیریت و تقویت تولیدات کشاورزی می‌کند پذیرفته است. به‌طور سنتی، کشاورزی به دلیل وجود عوامل غیرقابل‌پیش‌بینی همچون هوا، بیماری و آفات و نوسانات دائمی بازار کالا به‌عنوان یک صنعت فرار مد نظر قرار گرفته است. شرکت‌هایی که به ارائه فنّاوری‌هایی با هدف بهتر و آسان‌تر کردن فرایند و شیوه‌‏ها‏‏‏ی تولید غذا (در تمامی مراحل کاشت، داشت و برداشت) به‌عنوان شرکت‌هایی جذاب در نظر گرفته می‌شوند. همچنین فنّاوری‌هایی که به بهبود بهره‌وری محصولات کشاورزی کمک می‌کند (به دلیل کاهش هزینه‌‏ها‏‏‏ی مالی و محیطی)، نیز موردعلاقه سرمایه‌گذاران مخاطره پذیر هستند(KPMG,2019 ).
منبع:monitoreconomy

یکشنبه 17 شهریور 1398
بؤلوملر :